Од 15 мај 2010 година Министерството за одбрана и Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија започнаа проект на церемонијална промена на знамињата пред институциите на нашата држава. Припадниците на батаљонот за почести ги менуваат знамињата, свечен чин кој е проследен со изведување на манифестациска содржина, како и од воениот оркестар на Армијата на Република Северна Македонија.

Целта на овој проект е подигнување на свеста на граѓаните, особено на младата популација, за значењето на знамето и негување на љубов и почит кон него, како едно од основните обележја на секоја држава.

Во периодот од мај до октомври во годината, предвидено е за време на церемонијата припадниците на батаљонот за почести да ја изведуваат и точката со оружје „Егзирцир“, а на платото пред Владата на Република Северна Македонија да присуствуваат и дел од вработените, естрадни ѕвезди и ученици од различни возрасти и училишта.

Манифестацијата на церемонијална промена на знамињата се одржува:
• Влада на Република Северна Македонија – секој втор петок во месецот, во 11.45 часот.
• Собрание на Република Северна Македонија – секој последен петок во месецот, во 11.45 часот.
• резиденција на Претседателот на Република Северна Македонија – секој втор петок во месецот, во 12.45 часот.

Во моментот церемонијалните промени не се одржуваат поради мерките за превенција од КОВИД-19.