Фајлови со знамето на Република Македонија

Преземете некој од фајловите со знамето на Република Македонија подолу и бидете сигурни дека тоа е прецизно нацртано според шаблонот за конструкција на знамето.

 

Знаме на Република Македонија во JPEG формат

Знаме на Република Македонија во PDF формат

Знаме на Република Македонија во EPS формат